Werkwijze

In een oriënterend gesprek worden de mogelijkheden besproken en geanalyseerd.

Onderwerpen die hierbij ter sprake komen zijn:

  • Type werkzaamheden & locatie
  • Termijn waarop inzet gewenst is
  • Totale duur en tijdsplanning
  • Inzetdagen & tijden
  • Gewenste werkervaring / kenmerken van de studenten
  • Aantal studenten
  • Eventuele pilotperiode
  • Tarieven & voorwaarden

In de praktijk verloopt de inzet als volgt:

Ziekenhuizen: Geneeskundebaan werft & selecteert een groep studenten. De groep wordt dusdanig afgestemd dat iedereen 1x per week werkt. Gemiddeld blijven de studenten ruim 2 jaar werkzaam. Continuïteit en kwaliteit worden gemaximaliseerd. Door flexibiliteit, korte lijnen met de studenten, en het inroosteren van reservediensten, is een gegarandeerde inzet mogelijk. De afdeling ontvangt ruim van te voren een rooster. Bij ziekte of uitval zorgt Geneeskundebaan voor vervanging, bij disfunctioneren gaat Geneeskundebaan in gesprek. Kortom: een gegarandeerde inzet van goed ingewerkte, gemotiveerde studenten op vaste tijden en dagen, waar de afdeling verder geen omkijken naar heeft.

Huisartsen & andere zorginstellingen: Studenten met wachttijd voor coschappen of een studieonderbreking zijn geschikte kandidaten. Fulltime inzet is mogelijk vanaf enkele weken tot maanden. Na het tot stand komen van een overeenkomst worden de contactgegevens van de geselecteerde kandidaten aan de opdrachtgever verstrekt. De student wordt goed ingewerkt en krijgt eventueel scholing. In overleg met Geneeskundebaan verloopt planning en inroostering direct tussen de opdrachtgever en de student. Periodiek vinden er evaluatiegesprekken plaats.

Vragen of interesse naar de mogelijkheden?
Download onze informatiebrochure of neem contact op voor meer informatie!

st Antonius Annatommie GGD / GG&GD Utrecht